Nowoczesne Technologie w Pigułce

Na czym polegają pomiary hałasu?

Lip 18, 19 • Technika

Jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka jest nadmierny i ciągły hałas. Obecnie, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, przeprowadza się pomiary hałasu.

pomiary hałasuChyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że hałas jest zdecydowanie bardzo nieprzyjemny oraz także niezwykle niepożądany. Jest on tak naprawdę emitowany przez różne obiekty; może także być skutkiem pewnego rodzaju poczynania czy też działalności człowieka. Hałas ma bardzo duży wpływ zarówno na kondycję człowiek jak i także na jego zdrowie.

Jest to czynnik, który zdecydowanie powoduje rozdrażnienie, zmęczenie czy też nawet bardzo poważne problemy ze słuchem. Hałas jest bardzo ważnym czynnikiem, który zanieczyszcza środowisko. Każdy hałas ma różne źródła emisji jak i także występuje bardzo powszechnie.

A kto na hałas jest najbardziej wrażliwy? Zdecydowanie jest to młodzież, małe dzieci oraz także zwierzęta. Nie można jednak zapominać o pracownikach takich miejsc jak fabryki, magazyny czy hale produkcyjne oraz wielu innych firm przemysłowych. Wiele jest stanowisk, na których pracownicy narażeni są na ciągłe działanie hałasu. Praca taka jest niebezpieczna dla zdrowia, lecz często też ma ona negatywne skutki dla życia.

Hałas w środowisku ogólnym

Jeśli chodzi o środowisko, to jest ono narażone na wszelkiego rodzaju hałasy komunikacyjne. Prawnie mamy ustalone wszelkie normy, które dopuszczają dane poziomy hałasu. Poziomy te są jasno ustalone. Różnią się one jednak zależnie od pory dnia. W godzinach dziennych, czyli między godziną szóstą, a dwudziestą drugą jest wyższy poziom prawnego hałasu, a zupełnie inny i niższy poziom hałasu występuje w godzinach nocnych. Godziny nocne są to z kolei godziny od dwudziestej drugiej do szóstej nad ranem. Obowiązkowo według panującego prawa muszą być prowadzone tak zwane pomiary hałasu.

Pomiary hałasu są okresowe. Pomiary te prowadzi się w oparciu o metodę próbkowania jak i o metodę ciągłą. Metody są określono wybierane. Jeśli została przez nas wybrana metoda pomiarowa to przyrząd do pomiaru rejestruje sygnał w czasie całym. Jednak dopuszczalne są pewne przerwy. Przerwy te mają na celu wyeliminowanie wszelkich niechcianych oraz przypadkowych zakłóceń. Wszelkie pomiary muszą być odpowiednio korygowane. Korygowane są dokładnie poprzez wpływ akustycznego tła.

Kontrola akustyczna w firmie

Profesjonalne pomiary hałasu pozwalają obniżyć poziom zagrożenia.

Jeśli chodzi o metodę próbkowania, to musimy dokonać podziału ze względu na przedziały tak zwane czasowe na takie, w których poziom dźwięku jest w miarę ustabilizowany. To, jaka jest liczba próbek tak zwanych elementarnych zależy tylko i wyłącznie od różnicy jaka kształtuje się między najniższą, a najwyższą wartością poziomu hałasu w danym czasowym przedziale.

Gdy hałas przekroczył normy poziomowe to możemy liczyć się z tym, że inspektor ochrony środowiska może na nas nałożyć pieniężne kary. Ich wysokość jest bardzo różna. Dlaczego? Ponieważ wielkość kar finansowych jest ściśle zależna od tego o ile hałas przekroczył ustawowe normy. Jak podają specjaliści z firmy Longar, niestety, ale bardzo często normy te zostają przekroczone. Jest to w zasadzie zjawisko normalne. Szczególnie normy hałasu są przekraczane w zakładach pracy. Mamy tutaj oczywiście na myśli zakłady ściśle produkcyjne czy też hale magazynowe. Dlatego też pomiary okresowe poziomu hałasu są tak bardzo ważne oraz tak bardzo istotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *